Pieta

Pieta. 200 x 55 cm. Oil on canvas. 1988

(c) Sergei Chepik

- back to the Religious Works Gallery -