Troika

Tro´ka. 120x120 cm. Mixed media on canvas. 1991

(c) Sergei Chepik
- back to the Home Page -